Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ik vind het ontzettend belangrijk om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Uiteraard geldt dat voor bestaande, nieuwe en potentiële klanten. Door gebruik te maken van deze site en mijn diensten, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je gegevens zal ik nooit aan anderen of bedrijven verkopen of verstrekken. Zoals je zult zien, is deze privacyverklaring kort maar krachtig. Mocht je dingen onduidelijk vinden, neem dan vooral even contact op via info@goldenstandards.nl

Verwerking persoonsgegevens 

Jouw persoonsgegevens gebruik ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alleen ik, als eigenaar van Golden Standards, en door mij ingehuurde personen hebben toegang tot deze gegevens.

Mijn gegevens zijn als volgt:

Golden Standards
Naam verantwoordelijke persoon: Inge Goudkamp, Zwolle.
Registratienummer Kamer van Koophandel:

Informatie-aanvraag 

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of mijn andere gegevens om contact op te nemen, zullen je gegevens slechts korte tijd bewaard blijven. In dit geval verwerk ik alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:

  • Voor en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 

Samenwerking aangaan 

Wanneer we, op basis van ons eerste contact, besluiten om samen te gaan werken, heb ik uiteraard meer gegevens nodig. De door mij verzamelde gegevens worden alleen intern en alleen door mij gebruikt. Ik zal je gegevens nooit verstrekken aan derden of personen met wie ik samenwerk. Uiteraard zullen al je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Je gegevens mag je natuurlijk altijd laten aanpassen of verwijderen. In dat geval kun je me het beste een e-mail sturen: info@goldenstandards.nl

Noodzakelijkheid verwerven bijzondere gegevens 

Wanneer we samenwerken heb ik waarschijnlijk toegang nodig tot verschillende platforms zoals bijvoorbeeld Social Media accounts en je website of inbox. Wanneer ik deze gegevens nodig heb, zal ik te allen tijde aangeven waarom ik deze gegevens nodig heb en waarvoor ze worden gebruikt. Deze gegevens sla ik op via een veilig systeem. 

Doel van gebruik persoonsgegevens 

De gegevens van contacten gebruik ik onder andere om contact te kunnen leggen en een offerte te kunnen uitbrengen of eventueel advies te geven.
De gegevens van mijn klanten gebruik ik om facturen te kunnen uitsturen en werkzaamheden te verrichten namens mijn klanten.

De gegevens van mijn klanten worden onder andere (gecodeerd) opgeslagen in Dropbox. Daarnaast kun je je gegevens met mij delen via andere online tools. Hierbij gaat het altijd om een tool waar we beiden blij mee zijn. 


Zoals al eerder vermeld, heb ik passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en diefstal (waaronder het werken via een VPN verbinding, SSL certificaat en two-factor authentication). 

Bewaartermijn van gegevens 

Je gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Uiteraard worden al je gegevens direct verwijdert op het moment dat we onze samenwerking beëindigen. 

Social Media 

Op www.goldenstandards.nl zijn knoppen opgenomen om mijn posts en informatie te kunnen delen op sociale netwerken. Deze knoppen werken met behulp van cookies. Lees de privacy verklaringen van de verschillende platforms om te zien hoe ze met jouw persoonsgegevens en privacy omgaan! 

Links 

Heel af en toe verwijs ik in mijn blogs of op andere pagina’s van mijn website naar externe websites of tools. Deze websites maken gebruik van hun eigen cookies. In de betreffende privacyverklaring of cookie-verklaring kan je meer informatie geven over het gebruik van je gegevens. 

Rechten 

Je mag me altijd vragen om je gegevens te verwijderen of in te zien. Indien je dit wilt, kun je dit het beste per e-mail aanvragen: info@goldenstandards.nl 
Ik zorg ervoor dat je gegevens binnen een week aangepast of verwijdert zullen worden. 

Mocht je klachten hebben over de manier waarop ik met je gegevens omga, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Hun gegevens kun je hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens  

Wijzigingen 

De privacyverklaring die je op onze website kunt vinden, is altijd de geldige en huidige versie. Mochten er grote wijzigingen worden aangebracht, hoor je hier uiteraard tijdig iets over.